Om oss

Trond Tverå AS er et maskinentreprenørfirma med tilhold på Øya industriområde i Mosjøen, hvor vi har kontor og eget verksted. Bedriften ble etablert i 2002 som en videreføring av Trond Tverå’s enkeltmannsforetak. Hovedvirksomheten vår er maskinentreprenørtjenester, levering av matjord, sand, grus og knuste steinmasser.

Vi har i dag 18 fast ansatte, derav 1 lærling. Satsing på lærlinger er viktig for faget og har vist seg å være svært positiv for vår bedrift.

Vår arbeidsstab og maskinpark er voksende da ordretilgangen har vist en svært positiv utvikling de siste årene.

Kontakter

Trond Tverå, daglig leder
Tlf 414 31 700
Epost: trond@trondtvera.no

 


Hallbjørn Berg-Hansen, driftsleder
Tlf 951 38 046
Epost: hallbjorn@trondtvera.no

 


 

Dag Annbjørn Reinfjell, anleggsleder
Tlf: 917 03 999
Epost: dag@trondtvera.no  

 


 

Trond Haugbakken, verneombud/prosjektformann
Tlf: 957 67 501

 


 

Tina Bing, tillitsvalgt
Tlf: 979 72 161