Tjenester

Maskinentreprenørtjenester er vår primærvirksomhet med disse som hovedfelt:

 • Veibygging
 • Grunn- og terrengarbeid
 • Vann- og avløpsanlegg
 • Drenering
 • Planeringsarbeid
 • Plastring
 • Grøntanlegg
 • Riving av bygninger og tekniske installasjoner
 • Forstøttningsmurer av naturstein og betongblokker

Vi leverer det meste av massetyper:

 • CE-godkjent tilslag til betong og asfalt
 • Samfengt naturgrus
 • Natursingel
 • Matjord
 • Fyllmasser
 • Sprengtstein
 • Knustmasser (Kullt, singel og subbus)

Landmåling

Med våre GPS og Gemini dataprogram kan vi tilby:

 • Utsetting av punkter (f.eks tomtegrenser, byggninger og veilinjer)
 • Masseberegning
 • Utarbeiding av 3D modeller innen vei, tomter og grunnarbeid
 • Innmåling og dokumentasjon